Lösullsisolering Dalarna

Den perfekta isoleringen


Produkten

Överväg Isocell när du väljer lösullsisolering i Dalarna. Produkten har med bred marginal den mest miljövänliga, samtidigt som isolerförmågan är i toppklass.

Materialet skyddar mycket bra mot kyla och värme, men har även en utmärkt ljudisolerande förmåga när isoleringen används i mellanväggar och golvbjälklag.

Råmaterialet är uteslutande återvunnet tidningspapper, som kombineras med salter för att garantera ett fullgott brandskydd och skydd mot skadedjur och förmultning.

I motsats till mineralull, som smälter vid eventuell brand, har Isocell den positiva egenskapen att det endast kolar på ytan. 

Här kan du se de produkter vi arbetar med